سایت الکترونیک پیروز شفق

upload

[wordpress_file_upload redirect=”true” redirectlink=”http://www.pishco-electronic.com/successfull-upload/” notify=”true” notifyrecipients=”hr@pishco-electronic.com” notifymessage=”گیرنده گرامی %n%%n% این یک پیام خودکار است که به شما اطلاع می دهد فایل رزومه جدید بارگزاری شده است. %n%%n% با احترام” attachfile=”true”]

اسکرول به بالا