سایت الکترونیک پیروز شفق

استخدام در پیروز شفق

در صورت داشتن رزومه در این قسمت فایل خود را آپلود بفرمایید در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر اطلاعات خود را وارد نمایید

لطفا در پرکردن فرم ثبت نام نهایت دقت را به خرج دهید . پس از دریافت فرم در صورت تایید اولیه برای مصاحبه با شما تماس حاصل خواهد شد

لطفا نام و نام خانوادگی خود را به فارسی وارد نمایید!
جنسیت خود را مشخص نمایید!
لطفا کد ملی خود را وارد نمایید!
لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید!
اگر ایمیل ندارید نیازی به پر کردن نیست!
لطفا فرصت شغلی مورد تقاضا خود را وارد نمایید!
لطفا به صورت روز/ماه/سال وارد نمایید!
لطفا آدرس خود را به صورت دقیق وارد نمایید!
وضعیت تاهل خود را مشخص نمایید!
تعداد فرزند خود را وارد نمایید!
سوابق کاری خود را اعم از نام محل کار و سمت و مقدار کارکرد به صورت خلاصه وارد نمایید!
مدارک اخذ شده از دوره های خود را وارد نمایید!
مهارت های خود را ذکر بفرمایید!
میزان آشنایی با زبان انگلیسی را مشخص نمایید!
اسکرول به بالا